Bevardithus.dk er en Viden-Database om vedligeholdelse, istandsættelse og ombygning af ældre huse med klassiske materialer og metoder.

 

Bevardithus.dk retter sig mod alle, der gerne vil bevare og udvikle ældre huse uden at forringe dets arkitek-toniske eller historiske kvaliteter – samtidigt med at dette sker på den mest bæredygtige og økonomiske måde.

 

Bevardithus.dk er oprettet og drevet af arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup som en videreformidling af fortrinsvis egne forsknings-projekter, bøger, publikationer, artikler, kurser, undervisning, foredrag samt konkrete projekter.

 

Blandt disse er Center for Bygningsbevaring i Raadvad, den fynske bindingsværksgård VADSTRUP samt bogen ’Huse med sjæl’ de væsentligste.

NYHEDER
Kontakt
Søren Vadstrup
og Anni Rønnov Pedersen
Viby Bygade 12
5370 Mesinge

tlf: +45 29 45 40 96
email