FORSKNING og forsøg

af Søren Vadstrup

 

 

Forskningsbaseret viden er én af forudsætningerne for, at vi kan give råd om, hvordan man vedligeholder, reparerer og retablerer ældre bygninger på en god måde, der ikke skader huset og holder for eftertiden.

 

Der hvor der gang på gang opstår problemer i forhold til ældre huses vedligeholdelse og istandsættelse – og dermed kvalificerede bevaring, er i forbindelse med anvendelsen af forkerte materialer, forkerte konstruktioner, som disse indgår i og forkerte håndværksmetoder, som disse påføres med.

 

Problemet er bl.a. at de klassiske byggematerialer og metoder generelt anses af de fleste håndværkere, arkitekter og ingeniører, samt ikke mindst mange materialeleverandører og –producenter, for at være ringere, dyrere og mindre holdbare end nye materialer. Dette er imidlertid ikke rigtigt.

 

Der er derfor behov for at undersøge de klassiske byggematerialer, bygningskonstruktioners og håndværksmetoder – først og fremmest, hvordan de har været fremstillet og udført tidligere, hvordan de fremstilles og udføres i dag, dernæst hvordan de anvendes korrekt, deres egenskaber, nedbrydning og holdbarhed – herunder også i forhold til nye tilsvarende materialer, konstruktioner og metoder – og endelig materialernes korrekte vedligeholdelse og istandsættelse. Et vigtigt aspekt er også en vurdering af materialernes arkitektoniske og historiske udtryk på den konkrete bygning, det være sig både nye og traditionelle. Endelig bør de økonomiske aspekter for de konkrete alternativer også belyses. 

 

Arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup har stået for en række spændende og lærerige forskningsprojekter indenfor bygningsbevarings-området. Disse gennemgås her i oversigt og i form af enkelte bøger, rapporter og artikler til download.