Søren Vadstrup

Søren Vadstrup er uddannet restaureringsarkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole i København, fra Afdelingen for Bygningsrestaurering i 1978. 

Søren Vadstrup var i årene 1989 – 2002 Centerleder for Raadvad, Nordisk Center til bevarelse af Håndværk (Raadvad-Centeret) i Raadvad. I denne periode fik fagområdet ’håndværk og bygnings-bevaring med klassiske byggematerialer og håndværksmetoder’ et fagligt løft gennem forskning, informationsmaterialer på internettet, bøger, artikler, kurser og undervisning for private, håndværkere og rådgivere/arkitekter. Se bl.a. under ’Forskning’ 

Søren Vadstrup skrev i 2004 bogen ’Huse med sjæl’, der sammenfatter den meste viden og erfaring herfra.

 I 2001 købte Søren Vadstrup med familie den fredede firelængede fynske bindingsværksgård Viby Bygade 12 i landsbyen Viby ved Kerteminde – der ubeskedent nu er døbt ’Vadstrup’. Gården er under restaurering, mest gennem eget arbejde, hvad der har bidraget kraftigt til erfaringerne. 

Sideløbende med dette har Søren Vadstrup i en årrække beskæftiget sig med opmåling, registrering og restaurering af ældre bygninger i Grønland, Island og på Færøerne.

Og igen sideløbende med dette har Søren Vadstrup arbejdet med historisk-arkæologiske forsøg i Danmark, især bygningen af fuldskala-kopier af vikingeskibene fra Skuldelev-fundet der nu er på Vikingeskibsmuseet i Roskilde: Skuldelev-3 (ROAR EGE 1982-84) og Skuldelev-5 (HELGE ASK 1991-92).  Sejlads med og pasning af skibene i tiden derefter. 

Siden 2006 har Søren Vadstrup været ansat som forsker, underviser og formidler på Center for Bygningsbevaring i Raadvad, der i 2006 videreførte Raadvad-centerets arbejde og ekspertise. 

I 2011 blev Søren Vadstrup ansat som forskningslektor på Kunstakademiets Arkitektskole i København for bl.a. at arbejde med forskningsprojektet ’Bygningskulturens værdisætning’ samt undervise i ’historisk byggeteknik og materialer’ 

Siden 2006 har Søren Vadstrup været næstformand i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (www.byogland.dk) og siden 1999 formand for Nordisk Forum for Bygningskalk (www.kalkforum.dk)

 

Adresse:  Vejlemosevej 52, 2840 Holte. Tlf 45 42 55 14

e-mail (Raadvad): svad@bygningsbevaring.dk

e-mail (Arkitektskolen): soren.vadstrup@kadk.dk


  • Curriculum Vitae
  • BØGER og artikler af Søren Vadstrup om Håndværk og Bygningsbevaring
  • BØGER og artikler af Søren Vadstrup om Vikingetidens og middelalderens træteknologi
  • BØGER og artikler af Søren Vadstrup om Grønlands Bygningskultur´
  • BØGER og artikler af Søren Vadstrup om Kulturarv, Transformation og Restaurering

  • Bøger af Søren Vadstrup til download
  • Rapporter af Søren Vadstrup til download
  • Artikler af Søren Vadstrup til download

        Links til internet-materialer af Søren Vadstrup

□     Fotogalleri